FAKTA-säätiö perustettiin Faktabaarin 10-vuotispäivänä 2.4.2024.

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea faktapohjaista julkista keskustelua demokratian puolustamiseksi torjumalla väärää tai tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa informaatiota. Säätiö edistää faktantarkistusta, media- ja informaatiolukutaitoa sekä aktiivista kansalaisuutta kansainvälisesti verkottuneena.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti perustajaansa, Avoin yhteiskunta ry:tä ja sen harjoittamaa Faktabaari-toimintaa. Säätiön tavoitteena on kerätä säätiölle 2–5 vuoden kuluessa 5 miljoonan euron pääoma riippumattomilta tahoilta – yksityisiltä henkilöiltä, yrityksiltä ja säätiöiltä. 

Säätiön varainhankinnan ja toiminnan tavoitteena on Faktabaarin riippumattomuus ja puolueettomuus.

FAKTA-säätiön hallitus 2024

Elina Kiiski-Kataja, puheenjohtaja

Terhi Maijala, varapuheenjohtaja

Kirsi Vine-Haaparinne

Mikko Salo

Pääomakeräys

Pääomakeräyksen toteuttaa Faktabaarin ystävistä koostuva erillinen FAKTA-säätiön kummiryhmä, johon kuuluvat: 

Elina Kiiski-Kataja
Paula Laine
Reijo Kemppinen
Sinikka Salo

Pääomakeräys alkoi Fakta-säätiön perustamisjuhlassa Ritarihuoneella 3.4.2024.  

Tavoitteena on Faktabaarin toiminnan mahdollistaminen kahdelta taholta: 

  • Avoin yhteiskunta ry hoitaa lyhytkestoisempaa hankerahoitusta kuten tähänkin asti (pääasiassa apurahoina yksityisiltä säätiöiltä, EU:n ja ministeriöiden kilpailluista hankerahoituslähteistä, Sitralta)  
  • FAKTA-säätiö sr rahoittaa tuotoillaan pitkäjänteisesti koko Faktabaarin toimintaa ml. hallinto ja toiminnan kehittäminen sekä hankkeilta vaadittavat omarahoitusosuudet 

Lisätietoja

Elina Kiiski-Kataja, hallituksen puheenjohtaja, kummit@faktabaari.fi

Mikko Salo, Faktabaarin ja Avoin yhteiskunta ry edustaja FAKTA-säätiön hallituksessa, mikko@faktabaari.fi

Lisätietoja varainkeruusta: https://www.faktabaari.fi/avoinyhtk/varainkeruu/